Struktura organizacyjna - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa IV

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

 Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Rejonowej Policji IV

1) Kierownictwo

- Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV
- I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV
- Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV

2) Jednostki Organizacyjne Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV

Na obszarze działania Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV funkcjonuje Komisariat Policji Warszawa Bemowo, którego Komendant (kierownik jednostki) podlega Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa IV

- komisariat Policji

                

  


 

Metryczka

Data publikacji 01.01.2010
Data modyfikacji 18.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa IV
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Grajcar
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Grajcar
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Banaszewska
do góry